Seznamte se s původní divadelní hrou... nebo snad s ohnivým šou. Zde je záznam vystoupení kdy se poprvé zjevila Xena.

Vítám vás na stránce představení

Magistr Kelley -  stvoření Sirahel

neboli

FIRE DANCE OF XENA

  

    Kde se vzala Xena v roce 1609 ? Za vše může Magistr Edward Kelley. Po zincenování své smrti v roce 1597 začal experimentovat s výrobou stroje času. Jeho úsilí bylo korunováno úspěchem roku 1599, kdy byl schopen ovládnut časoprostorovou smyčku 1.řádu. /pozn.1  Časoprostorová smyčka 1.řádu umožňuje náhled do jiné časové dimenze, aniž by bylo možné do ní vstoupit a jakkoliv ji ovlivnit./ V této době si při experimentování se strojem času chtěl ověřit dobu narození Ježíše Krista a jeho život. Z tohoto důvodu nastavoval na ovládacím panelu dobu z počátku našeho letopočtu a zkoumal různá místa mezi Prahou a Jeruzalémem. Jednou, když nastavil 8.rok n.l. se přenesl na bojiště, kde si všiml docela zarputilé bojovnice, která procházela bojištěm jako nůž máslem. Byla to Xena, princezna bojovnice. Protože se mu zalíbila, zanechal jiného zkoumání a soustředil se na zapisování jejích dobrodružství. Touha přenést se do její doby a naopak přenést Xenu do své doby ho hnala k výzkumům na ovládnutí časoprostorové smyčky 2.řádu. /pozn.2 Časoprostorová smyčka 2.řádu umožňuje libovolně cestovat do minulosti a budoucnosti. Je možné ovlivňovat dění v daném čase, což se ovšem projeví zpětně v čase budoucím. Proto je cestování touto smyčkou dovoleno pouze se zpětnou vazbou, kdy se při návratu provede kompenzační skok. Pouze při cíleném ovlivňování budoucnosti je možné zpětnou vazbu vyřadit. V tomto případě se musí provést simulace ovlivnění. Po té rada starších zasvěcených k tomuto může dát souhlas./

     V roce 1609 se mu povedl krátkodobý úspěch kdy navštívil 8 rok n.l. a na krátkou dobu odnesl Xenu do roku 1609. Podaroval Xenu dvěma velice kvalitními meči z damascénské oceli z toledské zbrojírny a požádal ji, aby mu pomohla při jednom sporu s hradním pánem. Po splnění pomoci se Xena nechala přenést na blíže neurčené místo a do neurčené doby. Zde předkládáme kousek záznamu z jejího pobytu v roce 1609.

/pozn.3 Z bádaní jsme nabyli dojmu, že Kelley porušil pravidlo ovládání časoprostorové smyčky 2.řádu a neprovedl kompenzační skok. Nutno dodat, že do té doby neměl kontakt s radou starších zasvěcených. Po tomto činu byl ovšem seznámen se všemi pravidly a bylo mu znemožněno podnikat samostatné cesty. Tolik k vysvětlení, proč se v dnešní době (přelom 20. a 21. století) objevuje tolik dobrodružství z minulých dob. Viz například televizní příběhy o Herkulovi, Xeně, rytíři Ivanhoe či kouzelníkovi Merlinovi./

 

z videa "Pomsta Kelleyho - Xena přichází"

... a trochu skutečnosti ...

    Zde je část záznamu ze hry Magistr Kelley, a to Magistr Kelley - stvoření Sirahel.

   V předchozí časti Kelley dokazuje jaký je výborný světaznalec a na důkaz toho ukáže legendu o založení hradu. Dále vyrobí nápoj ELIXÍR MLÁDÍ, předvede výrobu zlata, STROJ ČASU a další jiné vynálezy. Kelley se snaží zakrýt to, že je podvodník, který má v úmyslu obrat hradního pána o všechny peníze.

   Ovšem ukázky mistrné alchymie se nedaří, a hradní pán je rozezlen. Kelley slíbil, že vyrobí tolik zlata, že ním vydláždí celé nádvoří. Zatím je jen všude kamení a hlína. ELIXÍR MLÁDÍ taky nefungoval podle představ. Již je povolán kat, ať skoncuje s podvodníkem.

A tu se Kelley zaváže k výrobě krásné ženy. Jen tak může vyváznou se životem. Jak, ale stvořit ženu, když všechno co Kelley předvádí je pouhá iluze. Raději svému pomocníkovi poručí ať se za něj převleče a večer vystupuje jako Kelley, že on sám vše zařídí ...

   Již je tu večer a z měsíčního paprsku má být utkána Sirahel. Další pokus jak obalamutit hradního pána. I tentokrát se nedaří, Kelley je vydán do rukou kata a tak se snaží seč může, aby nepropadl hrdlem. Postupně se na jevišti objeví různé mechanické a pohádkové osoby, které na závěr příběh pěkně zamotají. Konec příběhu vyvrcholí

v pěknou ohňovou šou.

26.7.2003

       

Magistr Kelley - stvoření Sirahel

Video k vystoupení:

Zde je FOTO z videa k nahlédnutí.

    Pomsta Kelleyho Xena přichází - A. krátká ukázka 2003

   Krátká ukázka z vystoupení Magistr Edward Kelley, stvoření Sirahel.

Zámek v Horšovském Týně 26.7.2003.

 Stáhnout Pomsta Kelleyho Xena přichází  0:32"  2,9MB

Otevře se okno přehravače.

    Kouzla Xeny se světlem - B. krátká ukázka 2003

   Krátká ukázka z vystoupení Magistr Edward Kelley, stvoření Sirahel.

Zámek v Horšovském Týně 26.7.2003.

 Stáhnout Kouzla Xeny se světlem  0:41"  3,7MB

Otevře se okno přehravače.

    Magister Kelley 1/3 - stvoření Sirahel    2003 

   1.Kelley přichází a kouzlí   2.Popravíme Kelleyho   3.Stvoření Sirahel   4.Sirahel tančí   5.Kdo dostane Sirahel?   Zámek v Horšovském Týně 26.7.2003.

 Stáhnout Magister Kelley 1/3 - stvoření Sirahel 14:35" 162MB - lepší kvalita

  TAKÉ NA YOUTUBE 

Otevře se okno přehravače.

    Magister Kelley 2/3 - FIRE SHOW    2003 

   pokračování:  6.Pomsta Kelleyho-Xena přichází   7.Hradní pán a Xena

 Stáhnout Magister Kelley 2/3 - FIRE SHOW  6:24"  73,3MB - lepší kvalita

  TAKÉ NA YOUTUBE 

Otevře se okno přehravače.

    Magister Kelley 3/3 - LIGHT SHOW    2003 

   pokračování:  8.Kouzla Xeny se světlem   9.Rozloučení s Xenou

10.Přídavek 1. se Xenou   11.Přídavek 2. se Xenou

 Stáhnout Magister Kelley 3/3 - LIGHT SHOW  10:10"  52,1MB - lepší kval.

  TAKÉ NA YOUTUBE 

Otevře se okno přehravače.

    XenaGabrie

   Bonus video. Vítězné oslavy se švédským plukem Altblau.

   Videoklip pro fandy skupiny Nightwish.

 Stáhnout XenaGabrie  2:02"  67MB - lepší kvalita

  TAKÉ NA YOUTUBE 

Otevře se okno přehravače.

  

  

    Poznámky k videu

     Je zde umístěno několik ukázek z vystoupení. Podle nich si můžete udělat určitou představu tanců s pochodněmi atd. Nenahradí sice vizuální vjem, který běžná video kamera není schopna zaznamenat, ale přiblíží aspoň kousek atmosféry na vystoupeních. Pokud stahujete video, klikněte pravým tlačítkem myši, uložte k sobě do počítače a pak přehrávejte. (Parametry videa)


... a ještě několik fotek ...

Fast Fire 1

Fast Fire 2

    

SIRAHEL 1

 

 SIRAHEL 2

 

    /pozn.4 Existuje časoprostorová smyčka 3.řádu. Ta umožňuje splývání časových dimenzí. Pochopení tohoto jevu se vymyká, běžné logice člověka. Jeden z příkladů: Je možnost díky paralelním světům, ovlivnit v budoucnosti děje, které nastanou v minulosti. V současnosti jen několik lidí umí ovládnou tuto smyčku. Pro testování praktického použití jsou vybírána místa z jiných galaxii. Ne všechny pokusy dopadají ke spokojenosti badatelů. Praktické použití je zatím v nedohlednu/.

    Během dalšího bádání se objevily zajímavé skutečnosti!

    V průběhu dalších let (od kontaktu s magistrem Kelleym) je Xenu možno nejčastěji zahlédnout v přítomnosti švédského pluku Altblau. Vznikl v roce 1624 a po té pod vedením generála Torstenssona jako jediný přečkal až do konce třicetileté války. Byl tak nejdéle souvisle existujícím regimentem/plukem mezi všemi stranami třicetiletého konfliktu (Během války se měnilo označení). Máme za to, že Xena učila vojáky v modrém pluku všem možným bojovým technikám a tím se stal tento pluk neporazitelný. Dokonce jako jediný se dostal při obléhání města Brna za jeho hradby. O tuto skutečnost se velice zasloužila Xena, která vycvičila jednu útočnou jednotku ve skákání v saltech. O tomto legendárním útoku, je jen jedna zmínka, bohužel napsaná v chorobopise vojáka, jenž byl odveden do ústavu pro duševně choré. Nikdo nevěřil, že by někdo, natož pak švédi mohli překonat hradby přeskokem s trojitým saltem. 

    Po skončení třicetileté války Xena pravděpodobně zanechala válčení a věnuje se nekonečným vítězným oslavám se švédským plukem Altblau. Je určitá pravděpodobnost, že se nějaké zmínky objeví v kronice dnešních pokračovatelů Altblau Regimentu, kde se do dnešní doby udržuje tradice švédského modrého pluku. Máme za to, že Xena poznala, že palné zbraně jako například muškety rychleji skoncují s podlým nepřítelem a že mečem se dnes již toho moc nenabojuje.