HLAVNÍ STRÁNKA

Fire show, kdy přijde Xena princezna bojovnice.

Hořící bojové pochodně a řetězy v rukách neohrožené bojovnice.

Napětí, síla a obratnost na motivy příběhů legendární

bojovnice, princezny Xeny a boha války Area.

... uvidíte Xenu jak ji neznáte...